Predikningar
Knut Björn Predikar:
Tema: Bed för Sverige Del 1 av 2 (Tid: 24min 21sek)
Tema: Bed för Sverige Del 2 av 2 (Tid: 15min 57sek)
2 feb 2001 Filadelfia i Österbybruk

????? Predikar:
Tema: Guds löften Del 1 av 2 (Tid: 8min 01sek)
Tema: Guds löften Del 2 av 2 (Tid: 6min 43sek)
11 mars 2001 Filadelfia i Björklinge

Åke Svensson Predikar:
Tema: Helande Del 1 av 2 (Tid: 29min 41sek)
Tema: Helande Del 2 av 2 (Tid: 17min 48sek)
8 juli 2001 Filadelfia i Björklinge