Bibeln-ljud
Så Blir du frälst Romabrevet 10:9-11
Av Håkan Brink ,7 feb 2005 Tid:41sek
Missionsbefallningen Matteusevangeliet 28:16-20
Av Håkan Brink, 23 nov 2006 Tid:41sek
Be så lyssnar Herren Jeremia 29:11-20
Av Håkan Brink,23 nov 2006 Tid:29sek
Välsignelsen Santa Clara Kyrka
Av Carl-Erik Sahlberg,17 dec 2006 Tid:18sek
Julevangeliet Lukasevangeliet 2:1-20
Av Okänd, 24 dec 2006 Tid:3min,33sek

Bön
Gud som Haver
Av Håkan Brink, 27 mars 2008 Tid:21sek
Fader Vår
Av Håkan Brink, 9 Okt 2008 Tid:32sek