Lewi Pethrus
Uthållig bön
Ett häpnadsväckande budskap